Modlimy się na różańcu

„Zawitaj Królowo Różańca Świętego…”. Tak rozpoczęliśmy spotkania  z Maryją.

W środę i w piątek przedszkolaki uczestniczyły w modlitwie różańcowej. Wiele dzieci pamiętało, by przynieść ze sobą różaniec. Każda grupa starszych dzieci osobno poszła do kościoła i razem z Paniami śpiewały modląc się za całą przedszkolną rodzinę, za najmłodszych, za rodziców, kapłanów z naszej parafii, za chorych i samotnych. Przedszkolaki prosiły też o wstawiennictwo  Świętych Patronów, których osoby widnieją nad ołtarzem. Zatrzymały się przez chwilę przy obrazie Św. Jana Pawła II i Św. Siostry Faustyny Kowalskiej śpiewając „Jezu Ufam Tobie”. Dzieci czują obecność Matki Bożej i Świętych nie tylko na katechezie, ale podczas rodzinnych modlitw, w kościele, przy kapliczkach i figurkach przydrożnych. Pamiętają o Mszy Św., w której zwłaszcza starszaki często uczestniczą wraz z rodzicami. Dziękujemy rodzicom za umożliwianie dzieciom rozwoju duchowego i uczestnictwo w katechezie domowej i przedszkolnej.

Renata Jasiak