Pasowanie na przedszkolaka

To już tradycja, że na przełomie września i października dzieci z naszego przedszkola są pasowane na pełnoprawnego przedszkolaka. Dla całej społeczności przedszkolnej, a szczególnie dla naszych wychowanków jest to bardzo ważna chwila. W tym roku uroczystość  ta miała miejsce 1 października, ale ze względu na sytuację związaną z koronawirusem przebiegała w zmienionej formie. Po uzgodnieniu z Radą Rodziców pasowanie odbyło się w przedszkolu,  kolejno w poszczególnych grupach wiekowych w obecności Pani Dyrektor i przedstawicieli Rady Rodziców.  Odświętny strój, dekoracja i czerwone birety starszaków podkreślały doniosłość tego wydarzenia. Zanim przystąpiono do ceremonii pasowania dzieci przekonały nas, że zasługują na miano ,,Przedszkolaka”  prezentując swoje umiejętności. Były piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe i taneczne. Po części artystycznej przedszkolaki ślubowały zgodnie się bawić, przychodzić codziennie z uśmiechem na twarzy, słuchać swoje panie, pomagać kolegom i ,,dobrze się uczyć, aby mamy i taty nigdy nie zasmucić”. Po złożeniu uroczystej przysięgi Pani Dyrektor specjalnym ołówkiem z napisem  ,,Publiczne Przedszkole w Ołpinach” dokonała aktu pasowania. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy, duży  ołówek z temperówką ufundowany przez rodziców oraz soczek i wafelek.  Z uśmiechem na twarzach, w atmosferze radości i przyjaźni minął kolejny, ale jak ważny dla każdego dziecka dzień w naszym przedszkolu.

Bardzo serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zaangażowanie w organizację uroczystości.

Halina Mikrut