Zawody sportowe

W piątek 11.09.2020 r. w naszym ogrodzie przedszkolnym odbyły się zawody, w których uczestniczyły dzieci z najstarszej grupy. Przedszkolaki z wielką radością i zaangażowaniem brały udział we wszystkich konkurencjach. Podczas zawodów ćwiczyły  i doskonaliły ogólną sprawność ruchową, a także uczyły się zdrowej rywalizacji, przestrzegania zasad fair play oraz radzenia sobie z porażkami. W tych zawodach liczyła się przede wszystkim dobra zabawa z kolegami i koleżankami na świeżym powietrzu.

Halina Mikrut