Zakończenie roku szkolnego – informacja

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci.

Rok szkolny 2019/2020 dobiega końca. Ze względu na stan epidemii obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończenie roku będzie inne niż wszystkie dotychczas, gdyż nie spotkamy się wszyscy razem.

Dziękuję Dzieciom i Rodzicom za udział w zdalnym nauczaniu, za zaangażowanie i dzielenie się swoimi sukcesami. Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich Rodziców za ścisłą współpracę w ciągu całego roku szkolnego. Serdecznie dziękuję Pani Przewodniczącej i całej Radzie Rodziców za współudział w organizowaniu uroczystości oraz aktywne włączanie się w życie przedszkola.

W przedszkolu są do odebrania pamiątkowe książeczki oraz dyplomy ukończenia przedszkola i dyplomy z religii. Każde dziecko zasłużyło na nagrodę. Zapraszamy w wyznaczonych terminach (jeśli ktoś nie może wtedy to można odebrać w późniejszym czasie):

– grupa I (3-, 4-latki) – 25.06.2020 r. (czwartek), godz. 8:00 – 14:00

– grupa II (5-, 4-latki) – 26.06.2020 r. (piątek), godz. 11:00 – 14:00

– grupa III (6-latki) – 26.06.2020 r. (piątek), godz. 8:00 – 11:00.

Dzieciom 6- letnim gratuluję ukończenia przedszkola. Wszystkim życzę zdrowych, wymarzonych wakacji a starszakom powodzenia w szkole.

Małgorzata Grędel

Publiczne Przedszkole w Ołpinach