Nauka języka angielskiego zdalnie

Przedszkolaki bardzo dobrze radzą sobie z nauką języka angielskiego. Poznały zwyczaje świąteczne panujące wśród brytyjskich dzieci oraz zdrowe nawyki żywieniowe. Na podstawie piosenek i rymowanek wzbogaciły swoje słownictwo z takich tematów jak: nazwy zwierząt mieszkających w gospodarstwie, produkty spożywcze oraz poznały nazwy przyborów szkolnych. Należy pamiętać, że zabawa odgrywa istotną rolę w utrwalaniu nabytych kompetencji językowych, dlatego dzieci przygotowując ulubione lody dla Rodziców, powtarzały nazwy owoców. Chętnie dzieliły się efektami swojej pracy.

Nina Solecka