Wielkanocna życzenia

Niech Zmartwychwstanie Pana,

które niesie odrodzenie ducha, napełnia wszystkich pokojem i wiarą,

pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

a światło Jego Słowa prowadzi nas przez życie do wieczności.

Życzenia składa społeczność przedszkola