Informacja z PPPP w Tarnowie, Filia w Tuchowie

Szanowni Państwo,

W związku ze stanem epidemii, zgodnie z odgórnymi wytycznymi i za zgodą organu prowadzącego nasza Poradnia do dnia 10 kwietnia 2020 r. zawiesza działalność dydaktyczną, diagnostyczną i terapeutyczną w formie stacjonarnej. W tym czasie pracownicy Poradni będą udzielali porad, konsultacji i informacji za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.

Osoby poszukujące informacji i wsparcia w obecnej sytuacji zapraszam do kontaktu poprzez pocztę e-mail: filiatuchow@pppptarnow.pl lub agnieszka.szymanska@pppptarnow.pl,

lub pod numerem telefonu: 146526494, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

Agnieszka Szymańska, psycholog

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, Filia w Tuchowie