Adoracja Pana Jezusa przy żłóbku

„Dziś w stajence mały Jezus się narodził…”

Dnia 15.01.2020 roku (w środę) dzieci przedszkolne spotkały się z kościele z Dzieciątkiem Jezus. Razem z dziećmi szli chętni uczniowie Szkoły Podstawowej w Ołpinach, które należą do „szkolnego wolontariatu” wraz z wychowawczynią Panią Barbarą Wójcik, aby modlić się i śpiewać kolędy. Przedszkolaki przyniosły Panu Jezusowi własnoręcznie wykonane serduszka. Wspólnie zaśpiewały kolędy tradycyjne i nowe: „Lulajże Jezuniu”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Dziś w stajence”, „Cieszmy się, bawmy się, Jezus się narodził”…

Uczestnicy adoracji prosili o Boże Błogosławieństwo na Nowy Rok dla całej parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę.

Renata Jasiak