Udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą Rodziców”

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą Rodziców”. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych, wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy oraz zachęcanie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji. W ramach akcji na początku grudnia w grupie najstarszych przedszkolaków przeprowadzone zostało zajęcie pt. „Pomocne serce”, którego tematem było pomaganie zwłaszcza w tak radosnym okresie roku jakim jest okres przedświąteczny. Wykorzystując  prezentację multimedialną dzieci poznały kolejne magiczne słowo „pomagać”. Na podstawie własnych wiadomości i spostrzeżeń dowiedziały się w jaki sposób mogą pomagać rodzicom, koleżankom, kolegom, dlaczego należy pomagać innym, jak ważne jest dzielenie się z potrzebującymi, zrozumiały, że człowieka w potrzebie nigdy nie można zostawić samego sobie. Symbolem, którym możemy wyrazić chęć pomocy drugiej osobie jest wyciągnięta „pomocna dłoń”. Dzieci poznały również czym jest magia świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie zajęcia każde dziecko otrzymało zadanie do wykonania. Było to pokolorowanie obrazka, zabranie go do domu, pokazanie rodzicom i wyrecytowanie rymowanki „Pomaganie to ważna sprawa. Misia Uszatka znam, więc od dziś we wszystkim Wam pomagam”.

Nina Solecka