Udział w akcji „Szkoła pamięta”

Nasze przedszkole włączyło się do akcji  ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Korzystając z pięknej pogody, dzieci z grup starszych odwiedziły cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej oraz cmentarz parafialny. Przedszkolaki dzielnie pokonały trudy wędrówki i z uśmiechami na twarzach dotarły do celu. Na szczycie wzniesienia zobaczyły cmentarz, na którym pochowani są żołnierze rosyjscy, niemieccy i austro-węgierscy, walczący na froncie w okresie I wojny światowej.  W zadumie i ciszy uczciły pamięć  poległych, złożyły kwiaty i znicze oraz ofiarowały modlitwę w ich intencji. Aby zregenerować siły przed powrotem do przedszkola schrupały masę smakołyków.

Inne miejsce, na którym są pochowani ludzie i bohaterowie związani z naszą małą ojczyzną to cmentarz parafialny. Wśród wielu ważnych osobistości spoczywa tam Ks. Prałat  Jan Ślęzak, na nagrobku, którego zostały wyryte dużo mówiące słowa „Był wszystkim dla wszystkich”. Tutaj również dzieci złożyły kwiaty i znicze oraz odmówiły modlitwę. Dzięki takim akcjom dzieci od małego uczestniczą w lekcjach historii i uczą się patriotyzmu.

Katarzyna Dąbrowska – Duda