Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Cele projektu to między innymi: zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, wprowadzenie dziecka w świat literatury, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci. Najpierw dzieci wspólnie z nauczycielkami wybrały maskotkę – misia, któremu w drodze głosowania nadano imię Puszek. W dniu 12.09.2019 r. projekt zainaugurowany został akcją wspólnego czytania w grupach starszych, na które została zaproszona Pani Dyrektor Małgorzata Grędel. Pani Dyrektor przeczytała kilka wierszyków ze zbiorku B. Jacewicz ,,Dobre wychowanie”. Dzieci wspólnie z misiem Puszkiem w skupieniu słuchały czytanych im utworów. Były to zabawne, pouczające wierszyki opatrzone mądrymi radami, dzięki którym dzieci oceniały właściwe bądź niewłaściwe zachowanie oraz postępowanie poznanych bohaterów. W podziękowaniu przedszkolaki wręczyły dyplom oraz nadały Pani Dyrektor tytuł ,,Przyjaciela czytających przedszkoli”. Na zakończenie  każde dziecko miało okazję przywitać i pobawić się z misiem w rytm ,,Misiowej melodii”.

Halina Mikrut