Informacja nt. bezpieczeństwa dzieci

Drogi Rodzicu!

Informacje w zakresie działań dotyczących bezpieczeństwa dzieci znajdują się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/. Zamieszczony tam dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” zawiera zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub w placówce wraz ze wskazaniem przepisów i odpowiedzialności.