Spotkanie z autorami

W ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom GCKiCz  – Biblioteka Publiczna w Ołpinach zaprosiła dzieci na spotkanie autorskie z p. Jerzym Gronkiewiczem pod tytułem: „ Z dziecięcą literaturą za pan brat”. Przedszkolaki miały okazję spotkać poetę, który pisze wiersze i piosenki dla dzieci. Po wysłuchaniu kilku utworów, słuchacze mogli czynnie włączyć się do odśpiewania piosenek, ponieważ tekst łatwo „wpadał w ucho” np. „Kochane moje pszczółki, kochane przyjaciółki, tysiące kwiatów znacie, wspaniały miód mi dacie…” Były wspólne tańce, wygrywanie rytmów na instrumentach. Pan Jerzy grał na gitarze, a dzieci na kołatkach, grzechotkach, dzwonkach itp. Panu  Jerzemu towarzyszyła mieszkanka naszej gminy p. Janina Tomsia, która amatorsko pisze wiersze, głównie dla swoich wnuków. Zaprezentowała m.in. wiersz : „Konradek”, „Pluszaki Konradka”. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Katarzyna Dąbrowska-Duda