Obchody majowych świąt

W przededniu majowych świąt, tj. 30.04.2019r. już po raz kolejny w ramach akcji ,,Cała Polska czyta Dzieciom”, do czytania zaprosiliśmy rodziców. Pani Agnieszka P.- mama naszych uroczych bliźniaczek, Jowitki i Julitki przeczytała nam legendę ,,O smoku wawelskim”. Z tej legendy dzieci dowiedziały się że smok wawelski to jeden z najbardziej znanych symboli Krakowa. Pani Marzena D. –  mama Paulinki zaprezentowała legendę ,,Wars i Sawa”, z której słuchacze poznali historię powstania stolicy Polski – Warszawy. Później dziewczynki podziękowały swoim mamom za czytanie i wręczyły drobny upominek, a wszystkie przedszkolaki otrzymały słodycze.

Następnie Pani Dyrektor zapoznała dzieci z kalendarzem majowych świąt. Przedszkolaki dowiedziały się, że 2-go Maja obchodzimy Dzień Flagi, a 3-go Rocznicę Uchwalenia Konstytucji, a jednocześnie Święto Matki Bożej – Królowej Polski. Święto Narodowe 3- Maja obchodzone na pamiątkę Uchwalenia Konstytucji w 1791r., jest okazją do rozmów o patriotyzmie, o symbolach narodowych i o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu. Pani Dyrektor wyjaśniła znaczenie słowa – konstytucja i przedstawiła najważniejsze prawa i obowiązki obywateli w niej zawarte. W dalszej części przedszkolaki obejrzały film o symbolach narodowych, recytowały wiersze: ,,Powiewa flaga”, ,,Katechizm polskiego dziecka” i odśpiewały hymn ,,Mazurek Dąbrowskiego” Ponadto dzieci wykonały na zajęciach plastycznych flagi, które miały zabrać do domu, by w Dzień Flagi udekorować nimi okna.

Nasze wspólne świętowanie niech będzie wyrazem szacunku dla minionych pokoleń, które walczyły o niepodległość naszej ojczyzny. Wierszem, słowem, hymnem oraz biało-czerwoną chorągiewką  daliśmy wyraz podniosłości i powagi tego święta.

Halina Mikrut