Przedszkolaki dbają o środowisko

W celu kształtowania postaw sprzyjających ochronie środowiska oraz zwiększaniu poziomu wiedzy dotyczącej sposobów segregowania odpadów w naszym przedszkolu w miesiącu kwietniu przeprowadzono cykl zajęć o tematyce ekologicznej. Dzieci poznały problem rosnącej ilości odpadów, zanieczyszczania środowiska. W sposób zabawowy uczyły się segregować odpady, dbać o rośliny, zwierzęta, oszczędzać wodę. Wiele radości sprawiło wszystkim sprzątanie placu zabaw w centrum Ołpin. Przedszkolaki miały również możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „SegregujeMy”. Organizatorem Akcji było Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu. Zadaniem dzieci było pokolorowanie rysunku przedstawiającego segregowanie odpadów do odpowiednich pojemników. Działanie wykonane zostało jednocześnie we wszystkich zgłoszonych placówkach 25 kwietnia o godz. 10:00. Pokolorowany rysunek przedszkolaki zabrały do domu i umieściły w widocznym miejscu. Mamy nadzieje że od teraz wszyscy będą pamiętać że należy dbać i szanować nasze środowisko.

Nina Solecka