Wielkanocne sukcesy przedszkolaków

Dzieci przedszkolne wzięły udział w powiatowym i gminnym konkursie wielkanocnym otrzymując wyróżnienie na szczeblu powiatowym za przygotowanie palm – Karol K. i Kasia Z., stroików i koszyczków wraz z pisankami tradycyjnymi i nowoczesnym – Natalia P. i Tomek N. W konkursie uczestniczyła też pani Renata Jasiak, która wykonała pisanki metodą batikową otrzymując III miejsce na szczeblu gminnym i wyróżnienie w powiatowym.

Udział dzieci w konkursie miał pozytywny wpływ na tworzenie więzi rodzinnych i kultywowanie tradycji związanych z Wielkanocą. Gratulujemy sukcesów!