Wycieczka do biblioteki

W środę 6 lutego dzieci z naszego przedszkola odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Ołpinach. Podczas wycieczki przedszkolaki poznały wybrane pomieszczenia biblioteki – czytelnię i wypożyczalnię oraz ich funkcje. Zostały zapoznane z zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki, dowiedziały się też, w jaki sposób wypożycza się książkę. Celem wycieczki było poznanie pracy bibliotekarza, zachęcanie dzieci do systematycznego korzystania z biblioteki i rozwijanie zainteresowań czytelniczych u przedszkolaków i członków ich rodzin. Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć bez głośnego czytania. Pani bibliotekarka przeczytała nam opowiadanie pt: ,,Bałwan i zajączek”. Wycieczka przyczyniła się do wzbogacenia wiadomości dzieci, poszerzenia ich przeżyć i doznań w kontakcie z przedstawicielami różnych środowisk społecznych. Zdobyte doświadczenia wykorzystują podczas zabawy tematycznej „W bibliotece”, gdzie z zapałem wcielają się w role bibliotekarzy i czytelników.

Halina Mikrut